Product เคมีภัณฑ์สำหรับเครื่องล้างจาน และเครื่องป้อนน้ำยาอัตโนมัติ SHEET OFF L ผลิตภัณฑ์ช่วยแห้ง (20 lit-pail)
SHEET OFF L ผลิตภัณฑ์ช่วยแห้ง (20 lit-pail) Model : SHEET OFF L ผลิตภัณฑ์ช่วยแห้ง (20 lit-pail)

ชีท ออฟ แอล เป็นผลิตภัณฑ์ช่วยแห้งใช้กับเครื่องล้างจาน ช่วยให้ภาชนะแห้งเร็วดูสดใสแวววาว