Product เคมีภัณฑ์สำหรับเครื่องล้างจาน และเครื่องป้อนน้ำยาอัตโนมัติ RINSE KLEAR ผลิตภัณฑ์สำหรับช่วยแห้งภาชนะ (20 lit/pail)
RINSE KLEAR ผลิตภัณฑ์สำหรับช่วยแห้งภาชนะ (20 lit/pail) Model : RINSE-KLEAR

รินท์ เคลียร์ เป็นผลิตภัณฑ์ช่วยแห้งใช้กับเครื่องล้างจาน ช่วยให้ภาชนะแห้งเร็วดูสดใสแวววาว