Product เคมีภัณฑ์สำหรับเครื่องล้างจาน และเครื่องป้อนน้ำยาอัตโนมัติ SCALE KLEAN ผลิตภัณฑ์สำหรับล้างคราบตะกรัน (20 lit-pail)
SCALE KLEAN ผลิตภัณฑ์สำหรับล้างคราบตะกรัน (20 lit-pail) Model : SCALE KLEAN ผลิตภัณฑ์สำหรับล้างคราบตะกรัน (20 lit-pail)

สเกล คลีน เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับล้างคราบตะกรัน และคราบสนิมในเครื่องล้างจาน